แฮปปี้ เรดิโอ กระบี่ Fm100.50HMz

แฮปปี้ เรดิโอ กระบี่ Fm100.50HMz

Happy Radio

แฮปปี้ เรดิโอ กระบี่ Fm100.50HMz
Welcome Happy Radio Krabi.

แอพพลิเคชั่น ผ่าน Google Play Store


Cinque Terre


Cinque Terre

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ เอฟ.เอ็ม.มีเดีย ได้ดำงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศทางคลื่น FM ความถี่ 100.50 MHz Happy Radio คลื่นแห่งรอยยิ้มและความสุข ทะเบียนอนุญาตเลขที่ B0-S10030-1212-56 ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0813555001003 ได้ทำการออกอากาศ ณ บ้านเลขที่ 273 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ คลอบคลุมพื้นที่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โทร 075-689-079 มือถือ 098-050-9986

ข่าวล่าสุด.

แฮปปี้ เรดิโอ กระบี่ Fm100.50HMz

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ เอฟ.เอ็ม.มีเดีย ได้ดำงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศทางคลื่น FM ความถี่ 100.50 MHz Happy Radio คลื่นแห่งรอยยิ้มและความสุข ทะเบียนอนุญาตเลขที่ B0-S10030-1212-56 ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0813555001003 ได้ทำการออกอากาศ ณ บ้านเลขที่ 273 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ คลอบคลุมพื้นที่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โทร 075-689-079 มือถือ 098-050-9986